top of page
arkaplan.jpg

ERKUŞ HUKUK DANIŞMANLIK

Hoşgeldiniz

Burdur Avukatlar, Tecrübeli Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, Tapu Davaları, Şirket Avukatı, Miras Paylaşımı Avukatı, Ağır Ceza Avukatı, Aile Avukatı, Velayet Avukatı, Mal Paylaşımı Avukatı, Nafaka Avukatı, Tazminat Hukuku, Marka Avukatı, Marka Vekili Hizmeti Vermekteyiz.

ERKUŞ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak müvekkillerimizle güven esasına dayalı yakın ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Müvekkillerimizin kolaylıkla ulaşabileceği ve hizmet alabileceği bir yapıda çalışıyoruz. Hukuk büromuz çözüm bulma yöntemlerini birleştirerek müvekkillerimizi daha da ileriye götüreceğinin bilincindedir. Müvekkillerimizle birebir görüşerek, onları anlayarak, dinleyerek en etkin çözüm yolunu bulmak için çalışırız. Müvekkillerimizin çıkarları bizim için ilk ve vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle müvekkillerimiz bizlerin kararlarına ve önerdiğimiz çözümlere tam olarak güvenmekte ve destek vermektedirler.

Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Burdur Aile ve Boşanma avukatı olarak Burdur ve çevre il ve ilçelerinde aile hukuku alanındaki davalarda hukuki hizmet sunmaktayız. Aile ve boşanma hukuku alanında ki tüm sorunlarınız için Burdur Boşanma ve Aile Avukatı olarak sizlerin hizmetindeyiz.

ceza.jpg

Taşınmaz Hukuku

Burdur ve çevre illerde; Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, Kamulaştırmasız hukuki veya fiili el atmadan doğan tazminat davaları, Tapu kaydının düzeltilmesi davası, Tapu iptal ve tescil davası, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası, Vekillik yetkisinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası, Kira hukukundan doğan dava konularında hizmet vermekteyiz.

tazm.jpg

İcra & İflas Hukuku

İlamlı ve ilamsız icra takipleri, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi, Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, İcra takiplerine karşı itiraz yolları, Menfi tespit ve İstirdat davaları, İtirazın iptali davası, Kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi nedeniyle ilamsız tahliye takipleri başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

idare.jpg

İş Hukuku

Hukuk büromuz Burdur İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında, dava öncesi danışmanlık hizmeti, işçi ve işveren arasında gerçekleşen her türlü uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk ve uzlaştırma görüşmelerinde ve işçilik alacakları davalarında müvekkillerin haklarının en etkin şekilde çözümlenmesi maksadıyla taraf vekili olarak katılmaktadır. Hukuk büromuz, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın ‘İş Hukuku‘ ile ilgili titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

ağırceza.jpg
aile.jpg

Ceza Hukuku

Erkuş Hukuk Bürosu olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda ve Ceza Mahkemelerine yürütülmekte olan kovuşturmalarda sanık müdafiliği ve mağdur vekili olarak hukuki hizmetler sağlamaktayız. Burdur ceza avukatı arayışlarınızı Erkuş Hukuk Bürosu’nda sonuçlandırarak etkili bir şekilde hakkınızı arayabilir ve savunulabilirsiniz.

taşınmaz.jpg

Tazminat Hukuku

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, Trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve hasar tazminatı davaları, İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası, Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları, Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları, Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları alanlarında hizmet vermekteyiz.

icra.jpg

İdare Hukuku

Burdur İdare Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler; Hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlerin iptali için açılacak ‘iptal’ davaları, İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmini için açılacak ‘tam yargı’ davaları, İdari sözleşmelerden doğan davalar başta olmak üzere İdare Hukukunun her alanında faaliyet göstermekteyiz.

işhukuku.jpg

Ağır Ceza Davaları

Erkuş Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalarda ve Ceza Mahkemelerinde yürütülmekte olan kovuşturmalarda sanık müdafiliği ve mağdur vekilliği kapsamında hukuki hizmetler sağlamaktadır. Burdur Ceza Avukatı arayışlarınızı Erkuş Hukuk ve Danışmanlık Ofisi'nde sonuçlandırarak etkili bir şekilde hakkınızı arayabilir ve savunulabilirsiniz.

Destek Talebi Formu

Destek Formu

Mesajınız için teşekkürler

bottom of page